IDEELLA NYHETER

FLASH: 50 nya tankesmedjor – vi har hela listan

Vi har fått ett mail från Göteborgsredaktionen. De har gjort ett undersökande arbete kring hur det står det till med idédebatten inom civilsamhället. När Sektor3 lades ner vid årsskiftet visade det sig att det spirar av intiativ inom en rad olika organisationer. Här är en lista på tankesmedjor som startats de senaste månaderna:

 1. Skogsarbetarförbundet har startat tankesmedjan Sektor En.
 2. Mattecentrum har startat tankesmedjan Sektor 3,14.
 3. Sjöräddningssällskapet har startat tankesmedjan Sektor Fyr.
 4. Feministiskt intiativ har startat tankesmedjan Sektor Fem.
 5. RFSU har startat tankesmedjan Sektor 6.
 6. Svenska Timmarförbundet har startat tankesmedjan Sektor Trä.
 7. Svenska Spel har startat tankesmedjan Sektor Triss.
 8. Unga Musikanter har startat tankesmedjan Sektor Ters.
 9. Geometrisällskapet har startat tankesmedjan Sektor Triangel (kallas i skämtsamt för Sektor Trekant)
 10. Sten Frisk har startat tankesmedjan Sektor Tre kronor.
 11. Civilförsvarsförbundet har startat tankesmedjan Sektor Armé.
 12. Alliansen har startat tankesmedjan Sektor Fas tre.
 13. Socialdemokraterna har startat tankesmedjan Alla ska me.
 14. Emma och Yannick har startat tankesmedjan Sektor Tregaro.
 15. Svenska Kyrkan har startat tankesmedjan Sektor Tro, Hopp och Kärlek.
 16. Svenska Muslimer för fred och rättvisa har startat tankesmedjan Sektor Moské.
 17. Ledarna har startat tankesmedjan VD.
 18. Ersta Sköndals Högskola har startat tankesmedjan Sektor Trädgårdh.
 19. Svenska balkongodlare har startat tankesmedjan Sektor Pensé.
 20. Jägarförbundet har startat tanksemedjan Sektor Trofé.
 21. Mag och tarmförbundet har startat tankesmedjan Sektor Diarré.
 22. Utrikespolitiska föreningen har startat tankesmedjan Sektor Attaché.
 23. RFSU har startat tankesmedjan Sektor STD.
 24. Publikförbundet har startat tankesmedjan Sektor Åskadare.
 25. Scouterna har startat tankesmedjan Sektor Jamboree.
 26. VVS-montörernas fackförbund har startat tankesmedjan Sektor Bidé.
 27. Elektrikerförbundet har startat tankesmedjan Sektor Ampere.
 28. Svenska Golfförbundet har startat tankesmedjan Sektor Piké.
 29. Handarbetsförbundet har startat tankesmedjan Sektor Makramé.
 30. Antikhandlarföreningen har startat tankesmedjan Sektor Chiffonjé.
 31. LRF har startat tankesmedjan Sektor Karré.
 32. Rädda Slussen har startat tankesmedjan Sektor Det-var-mycket-bättre-1973.
 33. Läkemedelberoende har startat tankesmedjan Sektor Treo.
 34. JB educations VD har startat Sektor Livskvalitet.
 35. Nationella konsensusförbundet har startat tankesmedjan Sektor Vi håller med.
 36. Stockholm NIMBY har startat tankesmedjan Sektor Visst-men-inte-här-bredvid.
 37. Arrangörsföreningen Mellanstadiediscot har startat Sektor Treva
 38. Svenska ostystarsällskapet har startat tankesmedjan Sektor Grevé.
 39. Svenska ostystarföreningen har startat tankesmedjan Sektor Chevré.
 40. Svenskschweiziska ostorden har startat tankesmedhan Sektor Gruyère.
 41. Ricky Martin har startat tankesmedjan Sektor Olé Olé.
 42. Föreningen för politisk kinesisk konst har startat tankesmedjan Sektor Ai Wei-Wei.
 43. Stödgruppen för journalister som inte platser på SVT har startat tankesmedjan Sektor Aftonbladet TV.
 44. Ideell Arena har startat tankesmedjan SEKTOR VI STAVAR VÅRT NAMN MED VERSALER, OM VI FÅR BE.
 45. Hiphopföreningen Vägen Ut har startat tankesmedjan Sektor Dr Dre.
 46. Sällskapet för ett fyrfaldigt leve har startat tankesmedjan Sektor Hon leve.
 47. Nick Borgen har startat tankesmedjan Sektor www.
 48. Paraplyorganisationen för tankesmedjor har startat tankesmedjan Sektor Vi blir fler.
 49. Ideella Sektorn har startat tankesmedjan Sektor Succé
 50. Sektor3 har startat tankesmedjan Sektor Passé.
Annonser

För makt, håll er undan politiken!

Fritt efter den fria och alltid lika pålästa pressen.

Nog är det valrörelse, allt. Snart sagt ingen sfär är längre fredad och när organisationen Svenskt Näringsliv lägger fram ett eget ”valprogram” har valrörandet tagit en sväng för mycket. Allt har blivit politik, till och med näringslivet som borde vara en för valrörelser säkrad zon. Men det är helt och hållet självpåtaget från av näringslivets sida.

Trots att man från Svenskt Näringslivs sida uttalar sig å näringslivets vägnar verkar man mer eller mindre omedvetet blanda ihop stat och marknad. Ett ack så vanligt misstag, men lättare att ursäkta bland dem som inte känner näringslivet och dess gränser så väl som Svenskt Näringslivs företrädare borde göra. Marknaden är större än staten och av annan kvalitet än politiska samlingar. Det innefattar allt det som varken är offentlig sektor eller civilsamhälle. Allt det som brukar kallas fri företagsamhet, som glada entreprenörer, F-skattare och internationella koncerner.

I sitt ”valprogram” driver Svenskt Näringsliv den politiskt laddade linjen för ”ett rörlighetssamhälle snarare än ett tråksamhälle”. Med det förra avses, av allt att döma, företags lagstadgade rättigheter och med det senare ett samhälle där det krävs mer än det offentligas institutioner för att människor ska kunna leva ett gott liv.

Vilken sorts rättigheter Svenskt Näringsliv menar ska garanteras är inte helt klart. Men tilltron till politikens möjligheter att garantera företagaren allt hon behöver genom lagstadgade rättigheter är ett ställningstagande för en större och allt mer omfattande statsapparatur. Det paradoxala består i att en större politisk sfär med nödvändighet tär på den marknadssfär, som Svenskt Näringsliv representerar. Vad värre är tenderar rättighetskataloger att lämna större behovsluckor än dess förespråkare kunnat föreställa sig. En laglig rättighet garanterar sällan allt som utfästs och i stället uppstår brister och tyngre börda för marknadens aktörer.

Att exempelvis lagstifta om varje företagares rätt till vinst kommer inte att generera ökade intäkter, fungerande konkurrens och ett slut på kartellbildning och skattesmitning. Politiken har inte den kraft som i vissa fall kommer från näringslivet, i vissa fall från civilsamhället. På motsvarande sätt finns rättigheter och ordningar som endast den politiska sfären kan garantera. Men varje sfär är nödvändig för det goda samhället.

Ju större den politiska sfären är, eller för den delen civilsamhället, desto mindre utrymme har marknaden. En politisk linje, som dessvärre är sällsynt i Sverige, är den för mindre politik – inte mer. I näringslivets intresse ligger att staten och det allmänna begränsas och inte petar i allt. Den som är beroende av statens goda vilja kommer också att tvingas lyda under hennes nycker och humör.

Men än lever uppfattningen att statens kaka är stor, varför organisationer som Svenskt Näringsliv vill ha en egen kaksked att svinga. Snart kräver man bidrag och ombudsman. Sedan är det klippt och även de fria entreprenörerna motas in i systemet, kontrolleras och styrs upp. När Svenskt Näringsliv i sitt valprogram ber om mindre krångel och byråkrati är det bästa svaret de kan få att därför hålla sig undan den politiska sektorn och så långt som möjligt lita till helt andra krafter i samhället. Marknadens styrka är att det inte yrkar, det verkar.

Ideella nyheter: Regeringen föreslår ny indelning av civilsamhället

Idag presenterar regeringen ett nytt förslag på indelning av civilsamhället. Anledningen till förslaget är att underläta nuvarande och framtida dialogprocesser mellan det offentliga och de idéburna organisationerna.

– Vi konstaterar att vår tidigare idé Civos inte fungerat som vi tänkt, säger Maria Arnholm, ansvarig statsråd för civilsamhällsfrågorna.

Förslaget går i korthet ut på att dela in den ideella sektorn i tre olika tydliga delsektorer; Sektor1, Sektor2 och Sektor4 (av varumärkesskäl återfinns inget Sektor3). Ett urval av organisationer som ingår i respektive grupp:

 • Sektor1: Idrotten, religiösa organisationer och centerpartiet.
 • Sektor2: Kulturorganisationer, nykterhetsrörelsen och frimärksamlarna.
 • Sektor4: Kooperationen och övrigt trams.

Responsen från branschen är blandad. Några kommentarer i korthet:

– Som centerpartist och företrädare för hela civilsamhället är jag svagt positiv till detta, men vi måste förankra detta inom sektorn. Vi har AU-möte för Civos på tordag. Återkommer då, säger Raymond Svensson, ordförande för Civos.

– Om detta är ett steg till en utökad avdragsrätt så är vi för, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII.

– Jag har i och för sig alltid tyckt om godtemplarna men har svårt att se utbytet med filatelisterna, säger Helene Samolonsson, ordförande för Ideell Kulturallians.

– Om detta är ett steg till en utökad avdragsrätt så är vi för, säger Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna.

– Jag tror detta kommer att stärka det civila samhället på flera olika plan. Till exempel behöver vi bara ha kontakt med fyra personer, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör för webbplatsen mucf.se.